arrow iconKembali ke semua vendor
Datto

Datto

map pin iconAlamat: 101 Merrit 7, 7th Floor, Norwalk, Connecticut, 6851, United Kingdom

phone iconTelefon: +1 888 294 6312

email iconVendor E-mel

Datto ialah vendor pemenang anugerah bagi penyelesaian sandaran, pemulihan bencana (BDR) dan kesinambungan perniagaan cerdas (IBC), sekali gus menyediakan teknologi terbaik dalam kelasnya dan sokongan kepada 5,000+ rakan kongsi saluran vendor ini. Datto ialah satu-satunya vendor BDR/IBC awan hibrid yang menyediakan pemayaan serta-merta pada dan luar tapak, pengesahan sandaran tangkapan skrinp dan memenuhi keperluan SMB.

Sumber terkini daripada Datto